Cele programu

Tutaj poznasz ogólny zarys programu, jego cele oraz cechy, które zdobywają uczestniczki.

The Avenue jest programem tutoringowym i mentoringowym dedykowanym uczennicom szkół średnich oraz studentkom. Tutorkami/mentorkami w tym programie są kobiety, które odnalazły swoje miejsce w życiu osobistym i zawodowym, są spełnione i gotowe do podzielenia się doświadczeniem i mądrością z dziewczętami.

Projekt The Avenue pozwoli młodym kobietom spojrzeć na lata w szkole średniej i studiów z perspektywy swojego przyszłego życia. Zachęci do rozwijania umiejętności i postaw, które będą im potrzebne w przyszłości, w duchu chrześcijańskich wartości. Dzięki różnorodnym spotkaniom i warsztatom, prezentacjom zawodów i tutoringowi młode dziewczyny ukształtują swój charakter, zbudują poczucie własnej wartości i odnajdą się w:

 • społeczności, którą tworzą i są jej częścią,
 • wykorzystaniu swoich talentów w przyszłym budowaniu kariery zawodowej,
 • powołaniu do małżeństwa i macierzyństwa,
 • odpowiedzialnym obywatelstwie.

Program the Avenue pozwala osiągnąć szereg praktycznych celów stanowiących cenne przygotowanie do studiów i pracy zawodowej, a także możliwość rozwijania charakteru. Cele są następujące:

 • Lepsze poznanie samej siebie – temperament, emocje, styl nauki
 • Uświadomienie sobie zainteresowań zawodowych
 • Wybór najbardziej odpowiedniej szkoły wyższej
 • Nabranie łatwości w przemawianiu do grup słuchaczy
 • Zapoznanie się z istotnymi ideami filozoficznymi
 • Odpowiednie dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do wybranej drogi życiowej
 • Produktywne wykorzystanie miesięcy letnich
 • Zawarcie prawdziwych przyjaźni
 • Nabranie zwyczaju czytania lektur pozaszkolnych

Dzięki tutoringowi, inspirującym rozmowom i czerpaniu przykładów z życia od najlepszych profesjonalistów, program the Avenue pozwala nabyć szereg cech charakteru takich jak:

 • wiara w siebie
 • otwartość
 • odpowiedzialność i sprawiedliwość
 • uczciwość
 • rozwaga
 • służba
 • wytrwałość w dotrzymywaniu zobowiązań
 • szczerość
 • samodyscyplina
 • wytrzymałość i odwaga
 • lojalność
 • wspaniałomyślność
 • przywództwo

Dzięki programowi uczestniczki:

 • będą znakomicie przygotowane do wyboru odpowiednich studiów;
 • poznają wielu profesjonalistów, którzy są znani ze swoich kompetencji i umieją wprowadzić w tajniki zawodu;
 • otrzymają wykaz wartościowych lektur pozaszkolnych do przeczytania;
 • będą miały okazję nawiązać nowe przyjaźnie i ciekawie spędzić czas na spotkaniach integracyjnych;
 • zaangażują się w wolontariat;
 • będą miały możliwość skorzystać z oferty wartościowych wyjazdów letnich oraz innych, towarzyszących programowi inicjatyw takich jak: debaty w języku angielskim, współorganizowanie konferencji i wydarzeń, żeglarstwo i inne inicjatywy sportowe.