FAQ The Avenue

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • 1. Jaki jest cel programu The Avenue?
  Ideą programu jest uświadamianie młodym ludziom, że w życiu nie liczą się dobra materialne, sprawność fizyczna, dobry wygląd czy zdolności intelektualne. To, co się liczy to charakter, bo charakter pozwala podjąć odpowiedzialność i stać się wspaniałym człowiekiem. Charakter pozostaje zawsze, nawet gdy pozostałe rzeczy przeminą. Warto kształtować dobre nawyki, poznawać siebie, podjąć się służby dla innych.
 • 2. Jaką formę będą miały zajęcia w ramach The Avenue?
  Program obejmuje zajęcia prowadzone w formie wykładów, warsztatów lub dyskusji (debat). Ponadto każda z uczestniczek uczestniczy w tutoringu grupowym lub spotyka się na indywidualne rozmowy z wybraną przez siebie tutorką.
 • 3. Co to znaczy tutoring, na czym polega?
  Tutoring jest innowacyjną metodą edukacji spersonalizowanej, służącą rozwijaniu potencjału uczestniczek i motywowaniu ich do samorozwoju. Wywodzi się brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge. Realizujemy go poprzez regularne spotkania, podczas których uczestniczka omawia ważne dla niej sprawy i wybory życiowe z osobą o dużym doświadczeniu zawodowym, rodzinnym i społecznym.
 • 4. Czy to nie za wcześnie, aby uczennice klasy pierwszej lub drugiej szkoły średniej myślały już o takich sprawach jak studia czy praca zawodowa?
  Absolutnie nie. Program nie ma na celu wywierania presji na młodych ludziach, aby jak najwcześniej myśleli o tym, żeby dostać się na „najlepszą” uczelnię lub mieć „najlepszą” pracę. Jednak warto patrzeć w przyszłość i zastanawiać się na czym nam zależy w życiu, aby już teraz rozpocząć pracę nad rozwijaniem swoich umiejętności i postaw potrzebnych do realizacji wielkich zadań. Dzięki różnorodnym zajęciom, spotkaniom indywidualnym i grupowym, prezentacjom zawodów i tutoringowi młode dziewczyny ukształtują swój charakter, zbudują poczucie własnej wartości i odnajdą się w:

  • społeczności, którą tworzą i są jej częścią,
  • wykorzystaniu swoich talentów w przyszłym budowaniu kariery zawodowej,
  • powołaniu do małżeństwa i macierzyństwa,
  • odpowiedzialnym obywatelstwie.


  W wieku 14 – 19 lat nawyki są już ukształtowane, wiele przyjaźni już zawiązanych, a idee i ideały przyswojone.
 • 5. Czy można zapisać się na kurs nawet jeżeli nie jest możliwe uczestniczenie w każdej sesji?
  Tak, ale mocno zachęcamy do udziału w każdej sesji.
 • 6. Czy powinnam poinformować przyjaciółki o programie The Avenue?
  Tak. Zachęcamy do informowania o programie the Avenue. Kiedy przyjaciele uczestniczą w programie razem, wspierają się nawzajem, nie tylko podczas trwania programu. Aby uzyskać krótką prezentację programu dla siebie i przyjaciół, prosimy o kontakt. W ramach fundacji prowadzone są:
  • program dla dziewcząt The Avenue
  • program dla młodych mężczyzn: The Grade.