Czym jest tutoring?

Tutoring i jego etapy w The Avenue.

W programie The Avenue korzystamy z metody tutoringu rozwojowego. Co to jest? Tutoring jest formą edukacji spersonalizowanej (zindywidualizowanej), czyli zwracamy uwagę na potrzeby jednostki i jej predyspozycje i wtedy dopasowujemy tempo działania do osoby. Na spotkaniach indywidualnych (tutorialach) z tutorką uczestniczka programu może mówić o tym, co chce osiągnąć, jakie wybrać studia, co chce robić po studiach, jakie ma pasje, co chce osiągnąć… Tutorka słucha, nie narzuca swojego zdania, pomaga w doprecyzowaniu, motywuje w momentach zniechęcenia, może pokazać inną perspektywę danej kwestii dzieląc się swoim doświadczeniem. 

Wśród nas są panie pracujące na etacie czy mające własną działalność, lekarki, prawniczki, naukowczynie, dyrektorki, artystki, muzykolożki, psycholożki, sportsmenki, pedagożki i mamy…. Tutorka nie przekaże Ci wiedzy (jak na korepetycjach), nie podejmie za Ciebie decyzji, ale może Ci towarzyszyć, być blisko, gdy Ty będziesz podejmować decyzje odnośnie kierunku swojego życia. Tutorka może zaproponować Ci różne ćwiczenia, byś mogła zobaczyć różne aspekty danej kwestii. 

Tutorka to przyjaciółka - taka z workiem prezentów w postaci własnej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Takie indywidualne wsparcie w atmosferze wzajemnego zaufania i zrozumienia, przekłada się na skuteczność i efektywność osobistą uczestniczek, co zostało potwierdzone w wielu badaniach naukowych. Trochę więcej, np. tu: 

https://cddit.ug.edu.pl/o-tutoringu-slow-kilka/

Opiekę merytoryczną nad programem zapewnia dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG, ekspertka ds. rozwoju zawodowego i tutoringu w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego.

https://cddit.ug.edu.pl/eksperci-centrum/

ETAP I: Poznanie siebie
Profil - mapa osobowości, cech, predyspozycji, zainteresowań oraz wszystkich informacji, które mogą być cenne w kontekście wyboru zawodu.

ETAP II: Poznanie możliwości zawodowych
W tym etapie tutoringu poddamy analizie wybrane profesje, które interesują uczestniczki.

ETAP III: Obranie celu
Weryfikacja i ustalenie planu działania w wyborze zawodu/kierunku studiów.