Czym jest tutoring?

Tutoring i jego etapy w The Avenue.

Tutoring jest innowacyjną metodą edukacji spersonalizowanej, służącą rozwijaniu potencjału ucznia i motywowaniu do samorozwoju. Wywodzi się z brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge.

Celem tutoringu jest twórczy i osobisty rozwój uczestnika pod opieka tutora. Może być realizowany:

  • tutoring twórczy (np. przygotowanie pewnej pracy)
  • tutoring rozwojowy (np. zbadanie i omówienie perspektyw po liceum).
  • tutoring mieszany (mający cechy tutoringu twórczego i rozwojowego).

W ramach programu The Avenue obejmuje realizowany jest tutoring rozwojowy, prowadzony w kilkuosobowych grupach. Licealistki mogą również aplikować o tutoring indywidualny, podczas którego realizowane są zamierzone cele tutorialu, ustalone za porozumieniem na pierwszym spotkaniu. O wyborze metody decydują tutorki i organizatorzy Projektu.

ETAP I: Poznanie siebie
Profil - mapa osobowości, cech, predyspozycji, zainteresowań oraz wszystkich informacji, które mogą być cenne w kontekście wyboru zawodu.

ETAP II: Poznanie możliwości zawodowych
W tym etapie tutoringu poddamy analizie wybrane profesje, które interesują uczestniczki.

ETAP III: Obranie celu
Weryfikacja i ustalenie planu działania w wyborze zawodu/kierunku studiów.