Program Projektu the Avenue

ZNAJĄC SIEBIE – SŁUŻYĆ INNYM

 

Cele programu. Jaka jestem? O czym marzę?

Główne punkty zajęć:

 • Edukacja dla przyszłości, czyli jak szkoła średnia i zajęcia pozalekcyjne (np. program The Avenue) mogą przygotować mnie do życia (nauka, pomoc w rozwoju osobistym, podejmowaniu wyzwań, odkrywaniu talentów, uczenie się na podstawie doświadczenia).
 • Sukces w życiu zależy od mojej decyzji. O dobrych nawykach i budowaniu postawy proaktywnej.
 • Zajęcia pozalekcyjne mogą być pomocne w rozwijaniu osobowości i mocnego charakteru. O priorytetach i sztuce wyboru.
 • O jakim zawodzie marzysz? O marzeniach, diagnozowaniu i rozwijaniu talentów.
 • Co zrobić, gdy nie wiem co robić w przyszłości?

Tutoring:

 • Co jest dla mnie w życiu ważne?
 • W czym chcę się rozwijać i dlaczego? 
 • Co oznacza dla mnie poziom "poprzeczki" niski/średni/wysoki? 
 • Co miało istotny wpływ na mój rozwój do tej pory i jak mogę to wykorzystać to dalej?
 • W jakim obszarze wybieram podnieść poprzeczkę? Jaki cel sobie stawiam (technika SMART)? Jak będzie wyglądać sukces? Jak będzie wyglądać droga i jaki będzie pierwszy krok?

 

Podróż do przyszłości – o kulisach wyboru właściwego zawodu

Główne punkty zajęć:

 • Rynek pracy zmienia się dynamicznie pod naporem nowych technologii czy w wyniku pandemii, ale równie mocno z powodu zmian o charakterze społecznym i demograficznym.
 • W jaki sposób wiedza o świecie może przyczynić się do wyboru ścieżki życiowej? 
 • Planowanie przyszłości zawodowej to dziś dobre wykształcenie, ale przede wszystkim umiejętności i nastawienie na permanentny rozwój, także pro bono.
 • Co cenią sobie pracodawcy u przyszłych i obecnych pracowników?

Tutoring:

 • Moje mocne strony, talenty, czyli w czym jestem naprawdę dobra. Które umiejętności chcę szczególnie wykorzystywać i dlaczego te?
 • Jakie mam słabe strony? Nad którymi chcę pracować w najbliższym roku i dlaczego? Do czego chcę się odważyć w tym roku? Mój cel do pracy w rozwoju osobistym. 
 • Co już posiadam? Wiedza, talenty, umiejętności, dotychczasowe doświadczenia, możliwości? 
 • Jakie ścieżki kariery wydają Ci się ciekawe obserwując siebie i innych?
 • Jakie tematy związane ze ścieżką zawodową są dla Ciebie interesujące? Jak sobie wyobrażasz przykładowy dzień pracy? 

 

Wartość i wolność słowa a moja odpowiedzialność za słowo

Główne punkty zajęć: 

 • Rola i wpływ mediów na moje życie. Rzetelne źródła informacji a manipulacja dziennikarska. Jakość merytoryczna wypowiedzi jako najważniejsze wyzwanie w pracy dziennikarza. Czy istnieją wolne media?
 • Umiejętność wyboru informacji i odróżniania wiadomości od szumu medialnego oraz umiejętność krytycznego myślenia - jak je w sobie wypracować i właściwie kształtować? 

Tutoring:

 • Czym dla mnie jest wolność, rzetelność i niezależność mediów?
 • Czy mogłabym odnaleźć się w takim zawodzie; jeśli nie – jaki wpływ mają dziennikarze i ich praca na moje życie.
 • Wartościowe merytorycznie podcasty, blogi, artykuły, profile społecznościowe.

 

Cogito ergo sum. Sum ergo cogito.

Główne punkty zajęć:

 • Nauka to pierwsza praca zawodowa, a nie tylko przygotowanie do pracy.
 • Pierwszym celem nauki jest nauczenie się. Poza tym podstawowa umiejętność, której uczysz się w trakcie nauki to trening umysłu i koncentracji nad bieżącą pracą – podstawowa cecha profesjonalisty. Można ją osiągnąć ucząc się zawsze „o właściwej porze” i „we właściwym miejscu”. 
 • W życiu zawodowym jesteś oceniana według wyników w pracy. W szkole jesteś oceniana, w dużej części, na podstawie stopni. Jednak już teraz możesz rozwinąć dobre nawyki - te nawyki to tak naprawdę cechy charakteru. Uczysz się nie dla szkoły, lecz dla siebie. Uczysz się przez całe życie. 
 • Szkoła średnia to miejsce zderzenia poglądów, kultur, wzorców wychowania – czy umiem bronić swoich poglądów, czy ulegam konformizmowi?

Tutoring:

 • Omów swoje nawyki w uczeniu się, ewentualnie zmiany jakie poczyniłaś od początku roku szkolnego.
 • Czy umiem zachować postawą asertywną w moim otoczeniu?

 

Ekologia - w służbie przyszłym pokoleniom

Główne punkty zajęć:

 • Jak chronić środowisko naturalne? Przykłady dobrych rozwiązań 
 • Edukacja ekologiczna w moim otoczeniu: jaka jest? Co ja mogę zrobić w tym zakresie?

Tutoring:

 • Co mogę sama zrobić dla ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu? 
 • Czy mam wiedzę o ekologii, którą mogę się dzielić, by chronić środowisko?

 

Świat równoległy

Główne punkty zajęć:

 • Czy zauważam potrzeby drugiej osoby: w rodzinie, wśród koleżanek i kolegów, w lokalnej społeczności, na świecie? Wśród nas żyją osoby niepełnosprawne, chore, izolowane społecznie.
 • Czym mogę się dzielić z innymi? Czasem, zaangażowaniem w dobre działania? Daję dużo - otrzymuję jeszcze więcej. To jest bogactwo wolontariatu. 
 • Bycie liderem to nie tylko blichtr i sława, ale także służba i odpowiedzialność za zadania i ludzi. Jak kształtować w sobie dobre podstawy do bycia liderem? 

Tutoring:

 • Czy widzę potrzeby innych? Jak mogę rozsądnie pomagać? 
 • W jaki sposób i gdzie mogę zaangażować się w wolontariat, nie zaniedbując przy tym swoich szkolnych i domowych obowiązków? 
 • Czy mam w sobie cechy lidera? Jak mogę je rozwijać w służbie innym?

 

Savoir vivre w praktyce

Główne punkty zajęć:

 • Zasady savoir-vivre jako moja wizytówka i droga do zawierania przyjaźni, znalezienia pracy czy polepszenia relacji w domu i w towarzystwie.
 • „Przyjazne słowo nic nie kosztuje, a jest najpiękniejszym prezentem” (Daphne de Maurier) - o sztuce rozmawiania w towarzystwie.

Tutoring:

 • Czy mam w sobie umiejętność dawania życzliwej obecności innym?
 • Nad czym mogę popracować w zakresie savoir-vivre?

 

Piękno w otaczającym nas świecie

Główne punkty zajęć:

 • Na przestrzeni wieków i różnych kultur różnie pojmowano piękno natury, zwierząt, człowieka, architektury, ozdób, ale także piękno Boga, świętych i idei. Gdzie zatem szukać uniwersalnych wyróżników piękna?
 • Proporcja i harmonia, światło i barwy, symbolika, wdzięk i wzniosłość – jak kształtują nasze poczucie estetyki?
 • Jak piękno podziwiane u artystów przełożyć na język codzienności – elegancji, kultury osobistej, kontaktów z ludźmi?

Tutoring:

 • Piękno w moim otoczeniu (dobre relacje, piękno przyrody, architektury).
 • Co mogę zrobić więcej w kształtowaniu piękna w swoim otoczeniu? 

 

Pokonaj swój strach! Wystąpienia publiczne – praktyczne wskazówki

Główne punkty zajęć:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne to sztuka, którą da się wypracować. Warto poszukać źródła wiedzy u ekspertów, a następnie jak najwięcej doświadczać i praktykować. Ten kto umie dobrze przemawiać i komunikować się ze słuchaczami zyskuje pewność siebie, potrafi zapanować nad stresem i klarowniej wyrażać myśli.
 • Warto poznać zasady wystąpień, dobre praktyki i cechy dobrego mówcy – to podstawa dla każdego lidera.

Tutoring:

 • Jakie są moje mocne i słabe strony w prezentacji siebie na forum? 
 • Co mogę zrobić więcej, mniej, inaczej w wygłaszaniu swojego zdania na forum?
 • Jak ćwiczyć wypowiedzi publiczne? 

 

Jak zostać liderem?

Główne punkty zajęć:

 • Przywództwo to służba, a najcenniejszym osiągnięciem lidera jest poprowadzenie swoich podopiecznych w taki sposób, aby byli przygotowani również do bycia liderami.
 • Lider we współczesnym świecie jest dzięki ludziom i dla ludzi. Jego głównym zadaniem jest wskazywanie właściwego kierunku, inspirowanie do działania oraz dawanie dobrego przykładu (wiarygodność). 
 • Efekty pracy lidera można poznać po wzroście zaangażowania i motywacji w jego zespole. Tak rodzą się dobre miejsca pracy, dobre środowiska, w których warto być.

Tutoring:

 • Czy mam cechy lidera? Jak mogę je rozwijać?
 • Praca zespołowa - moje mocne i słabe strony. Nad czym chcę pracować - mój cel?

 

Czym jest piękno i siła kobiety?

Główne punkty zajęć:

 • Obecność kobiety w otoczeniu niesie wrażliwość i empatię dla drugiej osoby. Jak chronić takie zasoby w biznesie i społeczeństwie? Jak troszczyć się o godność kobiety w przestrzeni reklamy, pracy, rodziny?
 • Zawody typowo kobiece i typowo męskie? 
 • Piękne biografie kobiet - przykłady do inspiracji i łamania stereotypów.

Tutoring:

 • Piękno we mnie (ubiór, makijaż, dobre słowo, uśmiech).
 • Co mogę zrobić więcej w kształtowaniu piękna we mnie?

 

Kobieta pracująca: biznes nie ma płci, liczą się kompetencje

Główne punkty zajęć:

 • Warto podejmować nowe wyzwania i przełamywać bariery wierząc we własne możliwości. 
 • Kobiety w biznesie dobrze odnajdują się w swojej roli, są ambitne, chętnie zdobywają nową wiedzę. Ważne są dla nich szczegóły, analiza ryzyka i empatia która każe patrzeć na dane rozwiązanie nie tylko ze swojego punktu widzenia, ale też i punktu widzenia odbiorców. Dzięki odwadze w prezentowaniu opinii i zadawaniu pytań, a także bardzo dobrej organizacji czasu (łączenie pracy z domem) są cennymi pracownikami, menedżerami i szefami.
 • Bardzo ważne jest, aby stwarzać kobietom nowe perspektywy już na wczesnym etapie, również w zakresie popularnych nowych technologii, zachęcać do rozwoju i wzmacniać szanse na rynku pracy w przyszłości.

Tutoring:

 • Czy uważam, że mogłabym zostać szefową zespołu pracowników?
 • Jak być dobrym pracownikiem? Co to oznacza dla mnie?

 

Jesteś tym, co czytasz. O potędze literatury.

Główne punkty zajęć: 

 • Czytanie to cudowne zajęcie. Wymaga pracy, ale daje wielką radość, otwiera życie na świat, świat doświadczeń i miejsc, do których często nie możesz dotrzeć.
 • Rozwijanie zamiłowanie do czytania to inwestycja w osobisty rozwój. 
 • Jakie pozycje literatury możesz polecić innym? Dlaczego?

Tutoring:

 • Jaka jest Twoja lista ulubionych książek?
 • Co ostatnio przeczytałaś?

 

Debata w dobrym stylu. Kultura dialogu.

Główne punkty zajęć:

 • Znalezienie własnej tożsamości to punkt wyjścia w nawiązywaniu dialogu – dlaczego warto stawiać pytania i poszukiwać odpowiedzi?
 • Atmosfera przyjaźni, chęć poznania drugiego człowieka i szacunek jako fundamentalne cechy dialogu.
 • Dialog to przezwyciężanie niechęci i konfliktów - dbając o odpowiedni język debaty możemy się wewnętrznie wzbogacić czerpiąc z poznania sposobu myślenia ludzi obok nas.
 • Czego możemy uczyć się od starożytnych filozofów?

 

Uwaga: Przedstawiamy Państwu zarys programu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian tematyki i zakresu prowadzonych zajęć. Ewentualne zmiany nie będą jednak wykraczały poza ramy celów i idei projektu.