Program Projektu the Avenue

DOBRZE WYBRAĆ

Zapraszamy na ciekawe, inspirujące i pobudzające do refleksji, a może i dużych życiowych zmian, warsztaty oraz wykłady.

Poruszymy następujące tematy:

1. w grudniu - antropologia, ludzka godność, prawa człowieka, odpowiedzialność społeczna, kultura dialogu

2. w lutym - świat mody, inspiracje i kolory, typy urody i sylwetki, kobiecość, piękno w sztuce (malarstwo, architektura, rzeźba), świat alegorii i symboliki

3. w kwietniu - współczesny świat, perspektywy geopolityczne i gospodarcze, zmiany społeczne, dzisiejsze wyzwania młodych ludzi, potrzeby, komunikacja,reakcje w sytuacjach kryzysowych

Uwaga: Przedstawiamy Państwu zarys programu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian tematyki i zakresu prowadzonych zajęć. Ewentualne zmiany nie będą jednak wykraczały poza ramy celów i idei projektu.